Mae Sai Thailand- Tachileik Myanmar Trip ທ່ຽວສາຍແດນແມ່ສາຍ ທ່າຂີ້ເຫຼັກ

  • Uploaded 1 year ago in the category วิดีโอ
    Mae Sai Thailand- Tachileik Myanmar Trip ທ່ຽວສາຍແດນແມ່ສາຍ ທ່າຂີ້ເຫຼັກ ท่าขี้เหล็กเป็นเมืองชายแดนตั้งอยู่ในรัฐ ชาน ทางตะวันออกของประเทศพม่า เป็นที่ตั้งศูนย์ราชกา...
    Mae Sai Thailand- Tachileik Myanmar Trip ທ່ຽວສາຍແດນແມ່ສາຍ ທ່າຂີ້ເຫຼັກ ท่าขี้เหล็กเป็นเมืองชายแดนตั้งอยู่ในรัฐ ชาน ทางตะวันออกของประเทศพม่า เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการของจังหวัดและอำเภอท่าขี้เหล็ก
  • # mae# sai# thailand# tachileik# myanmar# trip# ທ່ຽວສາຍແດນແມ່ສາຍ# ທ່າຂີ້ເຫຼັກ
show more show less
    0 Comments and 0 replies