สปป.ลาวเปิดศูนย์แรงงานต่างด้าวในไทย

  • Uploaded 2 years ago in the category วิดีโอ
    คุณวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ในรายการ"สนามข่าว 101" ออกอากาศวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ดำเนินรายการโดยคุณปรเมษฐ...
    คุณวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ในรายการ"สนามข่าว 101" ออกอากาศวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ดำเนินรายการโดยคุณปรเมษฐ์ ภู่โต และ คุณนันทิญา จิตตโสภาวดี
  • # สปป# ลาวเปิดศูนย์แรงงานต่างด้าวในไทย
show more show less
    0 Comments and 0 replies
111111111111111111111