นโยบายการส่งเสริมการลงทุนในสปป.ลาว

 • Uploaded 2 years ago in the category วิดีโอ
  งานสัมมนา "เจาะลึก...กลยุทธการลงทุนในลาว"
  ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
  23 ก.ค. 2551
  ...
  งานสัมมนา "เจาะลึก...กลยุทธการลงทุนในลาว"
  ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
  23 ก.ค. 2551
  นโยบายการส่งเสริมการลงทุนในสปป.ลาว
  โดย ท่านหุมเพ็ง สุลาไล
  Director General, Investment Promotion Department the Lao PDR
 • # นโยบายการส่งเสริมการลงทุนในสปป# ลาว
show more show less
  0 Comments and 0 replies