ບັດເຊີນເປື້ອນນ້ຳຕາ ຮ້ອງໂດຍ ວັນນານ້ອຍ

  • Uploaded 1 year ago in the category วิดีโอ
    ແດ່ ສິລປິນ ນັກປະພັນ ນັກດົນຕຼີ ນັກຕັດຕໍ່ຮູບ ນາງແບບ ແລະ ທຸກທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມໃນວຽກງານຂອງເພງນີ້ ຂພຈ ຂໍອະນຸຍາດ ທ່ານ "ສາສນິກະ" (ຜູ້ທີ່ນັບຖື) ເອົາເພງທີ່ເປັນຜົນ...
    ແດ່ ສິລປິນ ນັກປະພັນ ນັກດົນຕຼີ ນັກຕັດຕໍ່ຮູບ ນາງແບບ ແລະ ທຸກທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມໃນວຽກງານຂອງເພງນີ້ ຂພຈ ຂໍອະນຸຍາດ ທ່ານ "ສາສນິກະ" (ຜູ້ທີ່ນັບຖື) ເອົາເພງທີ່ເປັນຜົນງານອັນປະເສີດ ສະສົມລົງ Youtube ເພື່ອໃຫ້ພີ່ນ້ອງທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ໄດ້ຊົມ ສິລປະ ອັນ ສວຍງາມ,ທັງໂສພິດ ຂໍຂອບໃຈທ່ານ "ສັດບູຣຸດ" (ຜູ້ມີໃຈບຸນ). PhetnalyParis
  • # ບັດເຊີນເປື້ອນນ້ຳຕາ# ຮ້ອງໂດຍ# ວັນນານ້ອຍ
show more show less
    0 Comments and 0 replies