109. ເພງ ຂອບໃຈ Mr. Phomma PHIMMASONE

 • Uploaded 1 year ago in the category วิดีโอ
  Sisomsack Studio présente : ເພງ ຂອບໃຈ
  ເນື້ອຣ້ອງ ທຳນອງ : ຄຳຫລ້າ ໜໍ່ແກ້ວ
  ຂັບຣ້ອງ : ພົມມະ ພິມມະສອນ
  Mr. Phomma PHIMMASONE
  Sisomsack Studio présente : ເພງ ຂອບໃຈ
  ເນື້ອຣ້ອງ ທຳນອງ : ຄຳຫລ້າ ໜໍ່ແກ້ວ
  ຂັບຣ້ອງ : ພົມມະ ພິມມະສອນ
  Mr. Phomma PHIMMASONE
  En concert à Paris FRANCE. Novembre 2010
  Original pheng Lao
  Visitez Mon site web :
  sy.ban.banhieng.free.fr/PHENG_LAO/Phenglao222.htm
 • # 109# ເພງ# ຂອບໃຈ# mr# phomma# phimmasone
show more show less
  0 Comments and 0 replies