cambodia,ກຳປູເຈຍ

 • Uploaded 1 year ago in the category วิดีโอ
  ສົມຄິດຈະເລີນການຊ່າງ
  ຕິດຕໍ່ທາງຮ້ານສົມຄິດຈະເລີນການຊ່າງຮັບຊື້ຂາຍເຂົ້າ,ເຮັດປະຕູເລັກ ແລະ ສະແຕນເລດຄົບວົງຈອນທ່ານ ຖາວອນ, ທ່ານ ນາງ ສົມຄິດ ຈະເລີນການຊ່າງ ຖະໜົນ...
  ສົມຄິດຈະເລີນການຊ່າງ
  ຕິດຕໍ່ທາງຮ້ານສົມຄິດຈະເລີນການຊ່າງຮັບຊື້ຂາຍເຂົ້າ,ເຮັດປະຕູເລັກ ແລະ ສະແຕນເລດຄົບວົງຈອນທ່ານ ຖາວອນ, ທ່ານ ນາງ ສົມຄິດ ຈະເລີນການຊ່າງ ຖະໜົນເລກທີ 13 ໃຕ້ ,ຕະຫຼາດເຊົ້າດາວເຮືອງ ,ບ້ານປາກເຊ ເມືອງ ປາກເຊ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ສປປລາວ Tel : + 856 20 55632763 , + 856 20 55358944
  ສົນໃຈທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ້ຢາກຮຽນຮູ້ທາງດ້ານໄອທີ ຫຼື ປະເພດເຄື່ອງອູປະກອນໄອທີຄອມພິວເຕີ້ອື່ນໆ,ອອກແບບເວບໄຊຕ່າງໆ,ນາມບັດ,ສະຕິກເກີ້,ປ້າຍໂຄສະນາຕ່າງ ຄົບວົງຈອນ
  ຕິດຕໍ່ທ່ານ:ຈາຍ Tel : +856 20 22279390 ,Tel :+ 856 20 55733792 ,Tel :+ 856 20 29251097
  Hotline: +856.20 55733792
  Email: paksettckeokd@gmail.com
  Website: paksettclaoedu.net.tf
 • # cambodia# ກຳປູເຈຍ
show more show less
  0 Comments and 0 replies