เหลืองหางขาว - คาราบาว (KARAOKE)

 • Uploaded 1 year ago in the category วิดีโอ
  เพลง เหลืองหางขาว
  อุ้มไก่ เอามาตีกันเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับชุมชนจะยากดี หรือมีจน
  เรารักไก่ชน กีฬาชนไก่การพนัน และขันต่อหอมปากหอมคอ
  เพลง เหลืองหางขาว
  อุ้มไก่ เอามาตีกันเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับชุมชนจะยากดี หรือมีจน
  เรารักไก่ชน กีฬาชนไก่การพนัน และขันต่อหอมปากหอมคอ
  พอเป็นกระสัยมรดก ไก่ชนไทยไก่พระนเรศวรไก่ เหลืองหางขาว.
  ชนบท ห่างไกลความเจริญเรามิอาจจะเดินไปซื้อ กับข้าว
  เลี้ยงไก่ เอาไว้ในเล้าเอาไว้ใต้ถุน ขุนให้โต ให้โตส่วนใหญ่ เอาไว้ฆ่ากิน
  มีเพียงบางตัว มูลค่าอักโขเป็นไก่มวย ชั้นมือโปรขายชั่งกิโลโลละหมื่นโลละพัน.
  อุ้มไก่ เอามาตีกันเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับชุมชนจะยากดี หรือมีจน
  เรารักไก่ชน กีฬาชนไก่การพนัน และขันต่อหอมปากหอมคอ
  พอเป็นกระสัยมรดก ไก่ชนไทยไก่พระนเรศวรไก่ เหลืองหางขาว.
  โบราณ สั่งสมประสบการณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นทั่วไทย
  เรามี กีฬาชนไก่ทุกยุคสมัย บ้านเมืองสืบมาพัฒนา พันธุ์หลากหลาย
  ชาวบ้าน หญิงชายล้อมวง ศึกษาสิบสองยก สิบยกเรื่อยมา
  เดี๋ยวนี้พัฒนาเป็นห้ายกชกมวย.ไก่มวย ต้องเหลืองหางขาว
  ถ้าไก่แม่สาวต้องขาวหางเหลือง.ไก่มวย ต้องเหลืองหางขาว
  ถ้าไก่แม่สาวต้องขาวหางเหลืองเลี้ยงไก่ เราไม่เปลือง
  เลี้ยงเด็ก มีแต่เรื่องไม่รถเก๋ง ก็คอนโดฯไก่มวย ต้องเหลืองหางขาว
  ถ้าไก่แม่สาวต้องขาวหางเหลือง .ไก่มวย ต้องเหลืองหางขาว
  ถ้าไก่แม่สาวต้องขาวหางเหลืองเลี้ยงไก่ เราไม่เปลือง
  เลี้ยงเด็ก มีแต่เรื่องไม่รถเก๋ง ก็คอนโดฯ
  * อุ้มไก่ เอามาตีกันเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับชุมชน
  จะยากดี หรือมีจนเรารักไก่ชน กีฬาชนไก่การพนัน และขันต่อ
  หอมปากหอมคอพอเป็นกระสัยมรดก ไก่ชนไทย
  ไก่พระนเรศวรไก่ เหลืองหางขาว.
  (ซ้ำ*)
  ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
  Youtube - www.youtube.com/channel/UCnm6ohF4dI3h9GiIUTtKxfg
  Facebook - bit.ly/2brUnb9
 • # เหลืองหางขาว# คาราบาว# karaoke
show more show less
  0 Comments and 0 replies