2019 01 25 น้องเกลได้อันดับ 4 ในรายการดังไต้หวัน จังเกิ้ลว๊อยซ์ อันดับ 1 Popular vote

    0 Comments and 0 replies