รายการ “2 มุมข่าว”(13ก.ค.60) โดย ธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์ / เอกชัย ผดุงเกียรติ

  • Uploaded 4 days ago in the category วิดีโอ
    สัมภาษณ์ : คุณวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน....แนวทางการแก้กฎหมาย นิยาม 39 อาชีพสงวนคนไทย ให้มีความทันสมัยและรองรับการทำงานของแรงงานต่างด้...
    สัมภาษณ์ : คุณวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน....แนวทางการแก้กฎหมาย นิยาม 39 อาชีพสงวนคนไทย ให้มีความทันสมัยและรองรับการทำงานของแรงงานต่างด้าวในไทยได้จริง
  • # รายการ# ldquo# 2# มุมข่าว# rdquo# 13ก# # 60# โดย# ธันยมัย# อนันตกรณีวัฒน์# เอกชัย# ผดุงเกียรติ
show more show less
    0 Comments and 0 replies