เพลง จิตอาสาพระราชทาน【 BACKINGTRACK AUDIO 】เวอร์ชั่น ดนตรีฝึกร้อง

 • Uploaded 4 days ago in the category วิดีโอ
  รางวัลชนะเลิศการประกวด รางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  เพลง จิตอาสาพระราชทาน
  คำร้อง/ทำนอง : กัลยาณี แก้วสลับสี<...
  รางวัลชนะเลิศการประกวด รางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  เพลง จิตอาสาพระราชทาน
  คำร้อง/ทำนอง : กัลยาณี แก้วสลับสี
  เรียบเรียงดนตรี : วิสาขภัทร ทองนุ้ย
  ด.ช.เตชินท์ ทองนุ้ย
  ดำเนินการผลิต : ทูบี มิกซิ่ง สตูดิโอ
  แม้เราเกิดแตกต่างเผ่าพงศ์ผิวพรรณ
  ใจตรงกันผูกพันธ์ด้วยสามัคคี
  รวมกายใจ เมตตาช่วยเหลือน้องพี่
  ความปราณี ล้วนมีไม่เคยจืดจาง
  เพราะเราเกิด มาก่อความดีทุกคน
  คอยเตือนตน ฝึกใจไม่เดินหลงทาง
  บรรเทาภัย ใกล้ไกลอดทนทุกอย่าง
  เดินตามทาง ของคน สู้จนสุดแรง
  * ทำ ความดีกันด้วยหัวใจ
  เรา คนไทยรวมใจทุกแห่ง
  รวม พลังกันอย่างเข้มแข็ง
  ทุกคนแกร่ง จิตอาสาพระราชทาน
  เสียสละ ประโยชน์ส่วนตนทุกคน
  ดั่งบรรพชน สร้างไทยให้เราสำราญ
  คือแรงใจ ก้าวเดินต่อไปแสนนาน
  เอาแรงงาน ทดแทนบุญคุณแผ่นดิน
  (ดนตรี) ซ้ำ * 2 รอบ
  ทุกคนแกร่ง จิตอาสาพระราชทาน
 • # เพลง# จิตอาสาพระราชทาน【# backingtrack# audio# 】เวอร์ชั่น# ดนตรีฝึกร้อง
show more show less
  0 Comments and 0 replies