ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก

  • Uploaded 3 days ago in the category วิดีโอ
    www.dmc.tv เพลง "ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก" ฟังเพลงชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก เพลงคีตธรรมส่งเสด็จพระสังฆราชา ในพระนิพนธ์ "ชีวิตนี้สำคัญ...
    www.dmc.tv เพลง "ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก" ฟังเพลงชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก เพลงคีตธรรมส่งเสด็จพระสังฆราชา ในพระนิพนธ์ "ชีวิตนี้สำคัญนัก" แห่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขับร้องโดย ปาน ธนพร
    เนื้อเพลง : goo.gl/34RN50
  • # ชีวิตนี้น้อยนัก# แต่สำคัญนัก
show more show less
    0 Comments and 0 replies