เพลง แทนคำขอบคุณ (ไพบูลย์ แสงเดือน และเยาวชน ซี.ซี.เอฟ.)

  • Uploaded 3 days ago in the category วิดีโอ
    เพลงแทนคำขอบคุณ (คำร้อง/ทำนอง โดย ไพบูลย์ แสงเดือน) เขียนขึ้นเพื่อมอบให้ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ และผู้ช่วยเหลืออุปการะเด็กยากไร้ - เล่นในงาน &quo...
    เพลงแทนคำขอบคุณ (คำร้อง/ทำนอง โดย ไพบูลย์ แสงเดือน) เขียนขึ้นเพื่อมอบให้ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ และผู้ช่วยเหลืออุปการะเด็กยากไร้ - เล่นในงาน "ขอบคุณผู้นำความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่เด็กยากไร้" 28 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมจัสมิน เอ็กเซกคิวทีฟ สวีท สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
  • # เพลง# แทนคำขอบคุณ# ไพบูลย์# แสงเดือน# และเยาวชน# ซี# เอฟ
show more show less
    0 Comments and 0 replies