ຂ່າວ ປກສ (LAO PSTV News) | 18-08-2017 ຄະດີຄາດຕະກຳນ້ອງໃພ້ຂອງຕົນເອງຢູ່ ບ້ານ ນາຍາວ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ

show more show less
    0 Comments and 0 replies