สอนการทำเพลง《Cover》เพลง 《L&B Studio》

 • Uploaded 1 week ago in the category วิดีโอ
  สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาอะไรทำช่วงปิดเทอม
  ลองมาทำเพลงเอง หรือ Cover เพลงที่น้องชอบดู
  กับโปรแกรม FL Studio 20 ...
  สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาอะไรทำช่วงปิดเทอม
  ลองมาทำเพลงเอง หรือ Cover เพลงที่น้องชอบดู
  กับโปรแกรม FL Studio 20
 • # สอนการทำเพลง《cover》เพลง# 《l# amp# b# studio》
show more show less
  0 Comments and 0 replies