โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลคุณธรรม เพลงจังหวะเร็ว พร้อมคาราโอเกะ

 • Uploaded 2 weeks ago in the category วิดีโอ
  โรงพยาบาลลำปางมุ่งมั่น พัฒนาโรงพยาบาลลำปางสู่โรงพยาบาลคุณธรรม โดยมีอัตลักษณ์ที่สำคัญ 3 ประการ เป็นค่านิยมร่วมขององค์การคือ "รับผิดชอบ สามัคคี มีเมตตา"...
  โรงพยาบาลลำปางมุ่งมั่น พัฒนาโรงพยาบาลลำปางสู่โรงพยาบาลคุณธรรม โดยมีอัตลักษณ์ที่สำคัญ 3 ประการ เป็นค่านิยมร่วมขององค์การคือ "รับผิดชอบ สามัคคี มีเมตตา" เบื้องต้นได้ใช้เพลงเป็นเครื่องมือสื่อสารให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลลำปางทุกคน
  เชิญฟังเพลง โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลคุณธรรม
  ประพันธ์โดย นายแพทย์รักษ์ รักษ์ตระกูล
  ดนตรี ขับร้องโดย ต้อม วีซีดี
 • # โรงพยาบาลลำปาง# โรงพยาบาลคุณธรรม# เพลงจังหวะเร็ว# พร้อมคาราโอเกะ
show more show less
  0 Comments and 0 replies