บุญรวี ยมจินดา บอกเปิดอภิปรายก็แพ้ ประยุทธทำบ้านเมืองเสียหายมากแล้ว

  • Uploaded 1 week ago in the category วิดีโอ
    ความคิดนี้ ผมเสนอทางออกให้ ในเมื่อรัฐบาลไม่เคยยอมรับอะไรเลย ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้น ไม่ยอมรับความคิดเห็น ฝ่ายค้านจะอยู่ทำไม ลาออกเถอะ อ่อนแอก็แพ้ไป!!!...
    ความคิดนี้ ผมเสนอทางออกให้ ในเมื่อรัฐบาลไม่เคยยอมรับอะไรเลย ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้น ไม่ยอมรับความคิดเห็น ฝ่ายค้านจะอยู่ทำไม ลาออกเถอะ อ่อนแอก็แพ้ไป!!!
  • # บุญรวี# ยมจินดา# บอกเปิดอภิปรายก็แพ้# ประยุทธทำบ้านเมืองเสียหายมากแล้ว
show more show less
    0 Comments and 0 replies
111111111111111111111