เพลง กราวกีฬา (สามช่า) | Lyric Music Video

 • Uploaded 1 week ago in the category วิดีโอ
  เพลง กราวกีฬา (สามช่า) | Lyric Music Video
  เพลงนี้อยู่ในโครงการของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม
  ทำนอง...
  เพลง กราวกีฬา (สามช่า) | Lyric Music Video
  เพลงนี้อยู่ในโครงการของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม
  ทำนอง (สามช่า) : วีรชน สุเมธี
  ขับร้อง : มนตรี พูลสมบัติ
  Lyric Music Video ชิ้นนี้จัดสร้างเพื่อใช้ในกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม "ไร่ขิงเกมส์ 2560"
  ขอขอบคุณ Soundtrack : youtu.be/pxzDKYBxUag
 • # เพลง# กราวกีฬา# สามช่า# lyric# music# video
show more show less
  0 Comments and 0 replies