เพลง Karaoke ปลัด สธ. คนใหม่ เสียงเต็ม

 • Uploaded 1 week ago in the category วิดีโอ
  เพลงแสดงความยินดีปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
  ขับร้อง-ทำนอง เอกราช บุญอาจ ผอ.รพ.สต.บ้านเมืองแก
  คาราโอเกะ ดำร...
  เพลงแสดงความยินดีปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
  ขับร้อง-ทำนอง เอกราช บุญอาจ ผอ.รพ.สต.บ้านเมืองแก
  คาราโอเกะ ดำรงค์ สีระสูงเนิน ผอ.รพ.สต.บ้านกระเบื้องน้อย
 • # เพลง# karaoke# ปลัด# สธ# คนใหม่# เสียงเต็ม
show more show less
  0 Comments and 0 replies