[2562] เพลงกันทิมาอาภัพ (บุรณี ไตรอุโฆษ)

 • Uploaded 1 week ago in the category วิดีโอ
  เพลงกันทิมาอาภัพ ขับร้องโดย คุณบุรณี ไตรอุโฆษ
  ในรายการร้อยดวงใจถวาย
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลว...
  เพลงกันทิมาอาภัพ ขับร้องโดย คุณบุรณี ไตรอุโฆษ
  ในรายการร้อยดวงใจถวาย
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  ออกอากาศวันที่ 22 ตุลาคม 2562
  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • # 2562# เพลงกันทิมาอาภัพ# บุรณี# ไตรอุโฆษ
show more show less
  0 Comments and 0 replies