MV บทเพลง "หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม" (Official Version)

 • Uploaded 1 week ago in the category วิดีโอ
  “หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม”
  บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
  ขับร้องโดยท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน
  ด้วยน้อมสำนึกในพระม...
  “หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม”
  บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
  ขับร้องโดยท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน
  ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะบุคคลจากหลายวงการได้รวมตัวกันดำเนินโครงการจัดทำบทเพลงพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 นี้โดยเชิญท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน เป็นผู้ขับร้อง.
  “หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม” เป็นบทเพลงที่มีแรงบันดาลใจจากพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงมีต่อประะชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า สะท้อนชัดจากพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานต่อเนื่องยาวนาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย
  ประพันธ์คำร้องและควบคุมการผลิตโดยนายนิติพงษ์ ห่อนาค
  ประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงโดยนายอพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
  โดยมี รศ.ดร.พูนพิภพ และ ดร.พินิจพร เกษมทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการผลิต
  นายธนฤทธิ์ พันธุเมธา หรือ ดีเจ เด่น เดนเวอร์ FM 93.5 MHz. ในฐานะผู้อำนวยการ โครงการฯ เปิดเผยว่า โครงการเพลง ‘หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม’ เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของหลายๆท่านที่ได้ไปร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล ของท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน เพื่อโครงการ ชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริที่จัดขึ้น ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน เมื่อกลางปี 2562
  “นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านผู้หญิงพลอยไพลินได้กรุณารับเป็นผู้ขับร้องบทเพลงพิเศษนี้ และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เราสามารถรวมพลังนักแต่งเพลง /นักดนตรีแถวหน้าของประเทศอย่างคุณ ดี้ นิติพงษ์ และคุณ อพิสิษฐ์ มาทำงานเพลงร่วมกันจนสำเร็จอย่างน่าประทับใจ
  นายธนฤทธิ์ เปิดเผยอีกว่าทางคณะผู้ดำเนินโครงการยังได้เตรียมเผยแพร่ บทเพลง “หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม”ในภาคภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ“Sweat and Smile” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสู่ประชาคมนานาชาติ โดย นางพยอม วลัยพัชรา ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงประจำประชาชาติอาเซียน “The ASEAN Way” เป็นผู้ถอดความและเรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษ
 • # mv# บทเพลง# quot# หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม# official# version
show more show less
  0 Comments and 0 replies