ວິທະຍາໄລ ແລະ ກະສິກຳພາກເໜືອ ຜະ​ລີດ​ໂດຍ ຫນູ່ມ

 • Uploaded 2 years ago in the category วิดีโอ
  ວິດີໂອ(ສະບັບຮ່າງ) ຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ ທີ່ວິທະຍາໄລກະສິກຳ
  ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜືອ,ປາກເຊືອງ,ແຂວງຫຼວງພະບາງ.ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມໃນການຜະລິດວິດີໂອໂດຍນຳໃຊ...
  ວິດີໂອ(ສະບັບຮ່າງ) ຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ ທີ່ວິທະຍາໄລກະສິກຳ
  ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜືອ,ປາກເຊືອງ,ແຂວງຫຼວງພະບາງ.ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມໃນການຜະລິດວິດີໂອໂດຍນຳໃຊ້ໂປຼແກມ Movie Maker.
 • # ວິທະຍາໄລ# ແລະ# ກະສິກຳພາກເໜືອ# ຜະ​ລີດ​ໂດຍ# ຫນູ່ມ
show more show less
  0 Comments and 0 replies