โอ้ยกะละวาคิดฮอด - บิ๋ว พรประภา สมสุข | Origina : เบลล์ นิภาดา Feat.แอน อรดี 【COVER VERSION】

 • Uploaded 2 weeks ago in the category วิดีโอ
  เพลง โอ้ยกะละวาคิดฮอด
  ศิลปิน : บิ๋ว พรประภา สมสุข
  ศิลปินต้นฉบับ : เบลล์ นิภาดา Feat. แอน อรดี
  คำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศ...
  เพลง โอ้ยกะละวาคิดฮอด
  ศิลปิน : บิ๋ว พรประภา สมสุข
  ศิลปินต้นฉบับ : เบลล์ นิภาดา Feat. แอน อรดี
  คำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
  เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
  ลิงค์เพลงต้นฉบับ : youtu.be/_mnOYJ2CtpI
  โอ้ยอ้ายเอ๋ย โอ้ยกะละวาคิดฮอด โอ๋ยอ้ายเอ๋ย โอ้ยกะละคิดฮอดคัก
  สิตื่นสินอนสินั่งสิลุกกะคิด
  ส่องไลน์สองเฟสไอจีทวิตกะคิด
  กินข้าวเบิ่งหนังฟังเพลงเล่นเกม กะคิด
  เกิดมาเป็นมื้อ กะมีแต่คิด คิดคิดคิดคิด คิดคิดฮอดอ้าย
  โอ โอ้ยคิดฮอดคัก โอ โอ้ย
  อ๋าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายอยู่ อ้ายอยู่ อ้ายอยู่
  อยู่อยู่ อยู่อยู่ อยู่อยู่ ล่ะอยู่อยู่นำกัน
  อ๋าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายนั้น อ้ายนั้น อ้ายนั้น
  นั้นนั้น นั้นนั้น นั้นนั่น ล่ะนั้นนอนคำคีง
  โอ้ยเว้าแล้วคิดฮอด โอ โอ้ยคิดฮอดคัก โอ โอ้ย
  อ๋าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายมา อ้ายมา อ้ายมา
  มามา มามา มามา ล่ะมาติงลิงติง
  อ๋าวหะนี้ สิกอดอ้าย ล่ะให้แน่นอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
  อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง ล่ะอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
  ให้มันสมคิดฮอด
  ไปเรียน ไปเลาะ ไปท่ง ไปเที่ยว กะคิด
  ครูฮ้าย แม่จ่ม หิวข้าว รถติด กะคิด
  ฝนตก แดดออก น้ำไหล ไฟดับ กะคิด
  เกิดมาเป็นมื้อ กะมีแต่คิด คิดคิดคิดคิด คิดคิดฮอดอ้าย
  โอ โอ โอ้ยคิดฮอดคัก โอ โอ้ย
  อ๋าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายอยู่ อ้ายอยู่ อ้ายอยู่ อยู่อยู่ อยู่อยู่ อยู่อยู่ ล่ะอยู่อยู่นำกัน
  อ๋าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายนั้น อ้ายนั้น อ้ายนั้น นั่นนั่น นั่นนั่น นั่นนั่น ล่ะนั้นนอนคำคีง
  อ๋าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายมา อ้ายมา อ้ายมา มามา มามา มามา ล่ะมาติงลิงติง
  อ๋าวหะนี้ สิกอดอ้าย ล่ะให้แน่นอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง ล่ะอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
  อ๋าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายอยู่ อ้ายอยู่ อ้ายอยู่ อยู่อยู่ อยู่อยู่ อยู่อยู่ ล่ะอยู่อยู่นำกัน
  อ๋าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายนั้น อ้ายนั้น อ้ายนั้น นั่นนั่น นั่นนั่น นั่นนั่น ล่ะนั้นนอนคำคีง
  อ๋าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายมา อ้ายมา อ้ายมา มามา มามา มามา ล่ะมาติงลิงติง
  อ๋าวหะนี้ สิกอดอ้าย ล่ะให้แน่นอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง ล่ะอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
  อ๋าวหะนี้ สิกอดอ้าย ล่ะให้แน่นอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง ล่ะอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
  ให้มันสมคิดฮอด
  #โอ้ยกะละวาคิดฮอด #บิ๋วพรประภาสมสุข #CoverVersion
  #เบลล์นิภาดา #แอนอรดี #อีหล่าเบลล์
  #โอ้ยกะละวาคิดฮอด #เบลล์นิภาดา
  #แอนอรดี #อีหล่าเบลล์
  #แกรมมี่โกลด์ #grammygold
 • # โอ้ยกะละวาคิดฮอด# บิ๋ว# พรประภา# สมสุข# origina# เบลล์# นิภาดา# feat# แอน# อรดี# 【cover# version】
show more show less
  0 Comments and 0 replies