ກອງປະຊຸມສອງຝາຍ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງຢູ່ນາມ ສປ ຈີນ

 • Uploaded 2 years ago in the category วิดีโอ
  ສະຖານີ ໂທລະພາບ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ LAO PSTV 24/1/2019 ກອງປະຊຸມສອງຝາຍການນຳແຂວງ ຈຳປາສັກ ສປປ ລາວ ແລະ ແຂວງຢູ່ນາມ ສປ ຈີນ
  ຂ່າວ ປກສ (Lao PSTV News)
  ສະຖານີ ໂທລະພາບ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ LAO PSTV 24/1/2019 ກອງປະຊຸມສອງຝາຍການນຳແຂວງ ຈຳປາສັກ ສປປ ລາວ ແລະ ແຂວງຢູ່ນາມ ສປ ຈີນ
  ຂ່າວ ປກສ (Lao PSTV News)
  ອອກອາກາດ(ONAIR)
  ຂ່າວເຊົ້າ : 07:00-08:00 ໂມງ
  ຂ່າວສວາຍ : 11:15-12:00 ໂມງ
  ຂ່າວແລງ : 19:15-20:15 ໂມງ
  -----------------------------------------
  ສະຖານີໂທລະພາບ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
  (Lao Public Security Television)
  Tel: (+856 21) 463 021, 020 23069900
  Fan page: www.facebook.com/laopstv
  E-mail: info@laopstv.com
  Website: www.laopstv.com
 • # ກອງປະຊຸມສອງຝາຍ# ແຂວງ# ຈຳປາສັກ# ແລະ# ແຂວງຢູ່ນາມ# ສປ# ຈີນ
show more show less
  0 Comments and 0 replies