กลุ่มกะเหรี่ยงไทย รอส่งอาหารให้ผู้หนีภัย สู้รบเมียนมา | เที่ยงทันข่าว

show more show less
    0 Comments and 0 replies